Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Επικοινώνησε για να εξασφαλίσεις ΑΜΕΣΑ θέση στο Τμήμα Κατάρτισης
– Δυνατότητα μαθημάτων εξ’ αποστάσεως –

ΛΑΕΚ για εργαζόμενους

Πρόκειται για επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης των εργαζομένων, σε αντικείμενα σχετικά με το επάγγελμά τους, με στόχο οι εργαζόμενοι να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν τις δεξιότητές τους και να γίνουν πιο αποδοτικοί στο επάγγελμά τους.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μέσα από τη σύγχρονη εκπαίδευση που σας παρέχουμε εξασφαλίζετε τα σημαντικότερα και πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση.
Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας και το βιογραφικό σας και γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας σήμερα!

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Μέσα από τη σύγχρονη εκπαίδευση που σας παρέχουμε εξασφαλίζετε τα σημαντικότερα και πλέον απαραίτητα εφόδια για την επαγγελματική σας αποκατάσταση.
Εμπλουτίστε τις γνώσεις σας και το βιογραφικό σας και γίνετε ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας σήμερα!

Πρόγραμμα Ανέργων

Σκοπός τους είναι να παρέχουν υποστήριξη στους ανέργους μέσω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης και ευκαιριών απασχόλησης.

Πρόγραμμα για εργαζόμενους

Στόχος είναι να ενισχυθεί η θέση των εργαζομένων και να διασφαλιστεί η δίκαιη και αξιοπρεπής εργασία για όλους.

Κοινωφελή προγράμματα

Τα κοινωφελή προγράμματα είναι πρωτοβουλίες και προγράμματα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται με σκοπό την παροχή ωφελειών και υπηρεσιών προς το κοινό ή προς την κοινωνία συνολικά.

Πιστοποίηση Η/Υ

Η απόκτηση πιστοποίησης Η/Υ μπορεί να βοηθήσει κάποιον να αυξήσει τις προοπτικές του στην αγορά εργασίας, καθώς προσφέρει αναγνωρίσιμα διαπιστευτήρια για τις τεχνικές του ικανότητες.

ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

H εταιρεία μας αποσκοπεί στην παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για ανέργους και εργαζόμενους. Μέσω εξατομικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων, η “ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ενισχύει τις δεξιότητες των ατόμων και τους εφοδιάζει με τα απαραίτητα εργαλεία για επιτυχημένη επανένταξη στον εργασιακό χώρο.

Απευθυνόμενη τόσο σε ανέργους όσο και σε εργαζόμενους που αναζητούν επαγγελματική αναβάθμιση, η “ΚΕΚ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” προσφέρει προγράμματα κατάρτισης, εκπαίδευσης και δικτύωσης. Στόχος είναι η ενδυνάμωση των ατόμων με νέες δεξιότητες και η βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Η εταιρεία μας συλλέγει, εφόσον δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας, τα παραπάνω δεδομένα για να σας ενημερώνει για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της, σύμφωνα με την ισχύουσα Πολιτική Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων . Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τηρούμε και μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκάσα στιγμή. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους.